inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Versterken draagvlak schoolteam

Wat kunnen icc-ers doen om draagvlak te krijgen in het team en hoe houden ze het vast?


Een vaak gehoorde opmerking is dat het creëren van draagvlak voor De Cultuur Loper binnen het team niet vanzelfsprekend is. Icc-ers hebben zowel in de beginfase als tijdens het traject moeite om draagvlak te creëren en te behouden. En dat is jammer want draagvlaak voor De Cultuur Loper binnen de school is van cruciaal belang voor een optimaal resultaat.

Hoe creeër en behoud je draagvlak en op welke wijze kunnen icc'ers daarin ondersteund worden? Hierover heeft een Kennis- en OntwikkelGroep (KOG) zich gebogen. De groep bestond uit:

  • Astrid Albers, intermediar, Muzelinck
  • Roy van Weverwijk, coach, Kunstbalie
  • Wendy van Boekel, icc-er, Basisschool Beekgraaf Nistelrode
  • Hedi Egelmeers, KOG-leider/adviseur, Buro Stip
  • Monique Koolen, coach, Kunstbalie
  • Kim Verweij, icc-er, Basisschool Marimba Uden
  • Anton Willemse, directeur, Basisschool De Coppele en Speciaal Onderwijs Mozaik in Oisterwijk


Met input van twee bijeenkomsten is de groep met een advies gekomen bestaande uit potentiële concrete acties. Een aantal acties gaat Kunstbalie op korte termijn oppakken. Dit zijn:

  1. Het ontwikkelen van een 'draagvlak-protocol': dit protocol brengt structuur en inhoud in wat de icc-er in welke fase van het traject kan doen om het draagvlak te optimaliseren en zo te houden. Het biedt pragmatische tips en handvatten waar de icc-er direct mee aan de slag kan.
  2. Een themabijeenkomst voor icc-ers over draagvlak, als onderdeel van scholing binnen De Cultuur Loper.
  3. Suggesties voor creatieve werkvormen (onder andere uit het Educatief Repertoire) die toepasbaar zijn in een teamvergadering. Waarmee de icc-er iets in handen heeft om op een verrassende wijze een teamvergadering te openen. Daarmee wordt cultuureducatie op een ervaringsgerichte manier meteen op de agenda geplaatst.


Andere acties uit het advies worden nader onderzocht en mogelijk op een later moment opgepakt.
 

Gepubliceerd op 13 januari 2016