inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Overeenkomsten De Cultuur Loper en de Bibliotheek op school

Er zijn veel overeenkomsten tussen het traject van De Cultuur Loper en de Bibliotheek op school. Dat concludeert Lisette Colijn-Nette in haar afstudeeronderzoek voor de Master Kunsteducatie van Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Zij werd in dit onderzoek begeleid door Kunstbalie en Cubiss. Op 16 juni presenteerde zij haar masterscriptie.


In haar scriptie De Brabantse Cultuurbundel. ‘Een onderzoek naar het samenbrengen van taal - en leesvaardigheid en kunst- en cultuureducatie in Noord-Brabant ten behoeve van de omgang met de 21e eeuwse vaardigheden in het primair onderwijs’ heeft Lisette een vergelijking gemaakt tussen de Bibliotheek op school en De Cultuur Loper.

 

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. In Brabant ondersteunt Cubiss lokale bibliotheken bij de implementatie van dit concept op scholen. Kunstbalie ondersteunt scholen door De Cultuur Loper via gemeenten en de lokale cultuursector uit te rollen. De gemeenschappelijke partners zijn gemeenten, scholen en (deels) bibliotheken.

 

Educatie in de provincie

Lisette Colijn-Nette heeft  de mogelijkheden en meerwaarde van het samenkomen van de dienstverlening aan het primair onderwijs in Noord-Brabant onderzocht. Het gaat hierbij specifiek om taal-en leesbevordering en kunst- en cultuureducatie binnen de provincie.

 

Uit haar scriptie blijkt dat de Bibliotheek op school en De Cultuur Loper elkaar op vier hoofdpunten ontmoeten:

 

˗       de basisvoorwaarden in beleid;

˗       het formuleren van plannen: visievorming en doelformulering;

˗       de vertaling naar activiteiten vanuit gezamenlijke expertise;

˗       evaluatie en vervolgplannen.

 

Naar aanleiding van de uitkomsten van haar onderzoek bepleit Lisette dat Kunstbalie en Cubiss nauwer kunnen samenwerken. Kunstbalie neemt het onderzoek mee in haar overleg met de collega-steuninstelling. 

Gepubliceerd op 18 juni 2015