inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Meepraten over de rol van kunst en cultuur in het nieuwe curriculum?

Onder de naam Curriculum.nu zijn er 9 ontwikkelteams in het land gevormd die met een advies komen voor een nieuw curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Eén van de teams werkt aan het leergebied kunst en cultuur.

De ontwikkelteams zijn 8 maart jongstleden van start gegaan en zullen in de loop van dit jaar drie consultatierondes houden met het veld. Het LKCA organiseert samen met Kunsten’92 en zo veel mogelijk andere partners uit het veld drie regiobijeenkomsten om gezamenlijk een reactie te formuleren.

Kunstbalie doet als partner van LKCA een oproep aan betrokkenen om zich aan te melden via de link in dit bericht. De 3 bijeenkomsten zijn in de regio Zuid-Nederland op de volgende dagen en locatie gepland:              

  1. Donderdag 5 april 2018, 13.30 – 17.30 uur
  2. Donderdag 14 juni 2018, 13.30 – 17.30 uur
  3. Donderdag 8 november 2018, 13.30 – 17.30 uur

 

        Locatie: Design Academy Eindhoven, Emmasingel 14, Eindhoven


De bijeenkomsten kennen steeds dezelfde opzet:

            13.30 – 14.00 Inloop

            14.00 – 14.30 Plenaire introductie op de vragen en de werkwijze

            14.30 – 16.30 Beantwoording vragen (inclusief pauze) in 3 subgroepen:

                                   - culturele instellingen

                                   - (vak)docenten, schoolleiders en cultuurcoördinatoren

                                   - buitenschoolse educatie

            16.30 – 17.00 Plenaire afsluiting en informatie over het vervolg

 

Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met een presenterswall, dus breng een mobiele telefoon of tablet mee. We gaan in op de vragen die gesteld worden door het ontwikkelteam Kunst & Cultuur. Voor erfgoed is er een aparte landelijke bijeenkomst op 11 april in Utrecht, waarbij naar de vragen uit een aantal ontwikkelteams gekeken zal worden. 

Er is slechts beperkt plaats op deze bijeenkomsten, daarom vragen wij iedereen zich aan te melden via de link: http://www.lkca.nl/nieuwsoverzicht/praat-mee-over-het-nieuwe-onderwijscurriculum ook als je op een andere manier uitgenodigd wordt, bijvoorbeeld via een mailing van een andere organisatie. Op basis van de aanmeldingen maakt LKCA een keuze voor een zo evenwichtig mogelijk samengestelde groep. Mogelijk kan niet meer dan één persoon per organisatie per subgroep worden toegelaten. Vanwege de korte tijdsplanning is pas heel laat bekend of men inderdaad kan komen. Geef je op vóór 28 maart, maar doe dit vooral zo snel mogelijk omdat bijeenkomsten vol kunnen zijn. De bevestigingen worden door LKCA op donderdag 29 maart verstuurd.

Bij vragen over de aanmeldingen kun je contact opnemen met Eveline Simons (evelinesimons@lkca.nl), voor alle overige vragen kun je terecht bij Ronald Kox (ronaldkox@lkca.nl).

Lees meer op de website van LKCA.

Gepubliceerd op 20 maart 2018