inlog is alleen mogelijk via desktopversie

300ste school start met De Cultuur Loper

“We willen het cultuuronderwijs bij Zuiderbos meer structuur en kwaliteit geven.”

Op 12 maart 2018 vierden we een mooie mijlpaal: Zuiderbos -  een school voor Speciaal Onderwijs in Vught - startte met De Cultuur Loper. Dit is de 300ste school die aan dit programma voor kunst- en cultuureducatie in het onderwijs meedoet.

“We wilden graag een professionele slag slaan in ons beleid en in de activiteiten die we aanbieden. Door middel van scholing en andere middelen denken wij cultuuronderwijs bij Zuiderbos meer structuur en kwaliteit te geven,” legt teamleider Gerben Elissen uit. “Dit kunnen wij niet alleen en daarom hebben wij de professionals van De Cultuur Loper nodig.” Elissen verwacht via dit programma hulp te krijgen bij het aanscherpen van het beleid en bij het structureren van de cultuureducatieve activiteiten die ze nu al doen. Daarnaast hoopt hij dat de samenwerking met culturele partners makkelijker wordt. “Er zijn veel leerlingen die op creatieve wijze hun talent kunnen laten zien; dans, zang, muziek of toneel. Deze kanten worden aangeboord, maar op dit moment nog niet voldoende benut.” legt hij uit. “Ook vraagt het een open kijk op de wereld en dat willen we graag bij onze leerlingen bereiken.”

In het zonnetje

Maandag 12 maart feliciteerden coach Roy van Weverwijk van Kunstbalie en intermediair Kristel van Lieshout van Plaza Cultura het team van Zuiderbos. Ze werden in het zonnetje gezet met een feestelijk boeket en VR-brillen voor de hele klas. De leerlingen konden zo met behulp van virtual reality al met een andere blik naar de wereld te kijken.

De Cultuur Loper?

De Cultuur Loper is een meerjarig programma – bestaande uit coaching, scholing en een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van hun eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Kunstbalie ontwikkelde De Cultuur Loper in samenwerking met Erfgoed Brabant als onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Het programma komt in co-creatie tot stand met lokale intermediairs, scholen, cultuuraanbieders en gemeenten in Noord-Brabant. Binnen De Cultuur Loper hanteert Kunstbalie de door het Fonds voor Cultuurparticipatie gestelde doelen. Ook in 4 andere provincies wordt al met De Cultuur Loper gewerkt. Het streven van de provincie Noord-Brabant is om het aantal deelnemers aan De Cultuur Loper te laten stijgen naar 49 gemeenten en naar 320 scholen. Daar zijn we met deze 300ste school al mooi naar op weg!

 

 

Gepubliceerd op 15 maart 2018

Zuiderbos: 300ste school De Cultuur Loper