inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Cultuureducatie in beeld en woord in jaarverslag Plaza Cultura 2017

In het inspirerende jaarverslag van Dian Langenhuijzen en Kristel van Lieshout van Plaza Cultura zie je niet alleen in woord, maar ook in beeld de opbrengsten van een jaar De Cultuur Loper op alle basisscholen in regio Sint Michiels-Gestel en Vught.

Integratie van cultuureducatie

‘De rode draad in de aanpak van Plaza Cultura is het integreren van cultuureducatie in de lesstof, binnen diverse vakgebieden op de scholen of bij thema’s, om zo vanuit een holistische visie cultuureducatie  een onderdeel te laten zijn van de ontwikkeling van een kind’, schrijven Kristel en Dian in het verslag.

‘Met De Cultuur Loper als leidraad om de scholen te begeleiden sluiten we aan bij de landelijke ontwikkelingen binnen Cultuureducatie met Kwaliteit. Want kwaliteit is waar we naar streven. Samen met de scholen, de culturele aanbieders, gemeenten en collega-marktplaatscoördinatoren slagen we er steeds beter in voor elke school een programma op maat te bieden. De uitdaging blijft om cultuureducatie structureel in te bedden in het basisonderwijs.

Achtergrond

Plaza Cultura is wekelijks actief op social media en verzamelde zo, gedurende het jaar heen, veel beeldmateriaal. Een mooie manier om de kwaliteitsslagen die worden gemaakt in de regio, betreffende Kunst en Cultuureducatie, vast te leggen. Onze complimenten naar Plaza Cultura hoe dit op verschillende lagen wordt bewerkstelligd. Effecten zijn merkbaar bij leerkrachten, icc-ers, cultuuraanbieders, maar het belangrijkst ook bij de leerling.  Je leest en ziet het jaarverslag op hun website.

Illustrator afbeelding: Madelon van der Avoort

Gepubliceerd op 12 maart 2018