inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Certificering voor coachen in het cultuuronderwijs

Wanneer je als intermediair of cultuuraanbieder scholen ondersteunt, wat is dan jouw verantwoordelijkheid als het gaat om cultuuronderwijs binnen de school? Welke expertise breng je in als de vraag van de school leidend is?

Van to tell naar to ask
Rondom deze vragen heeft Kunstbalie de training ‘Coachen binnen Cultuur Onderwijs’ (CCO) ontwikkeld. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van ‘to tell’ naar ‘to ask’. Oftewel: de transformatie naar een dialooggerichte benadering rondom de ontwikkeling van cultuuronderwijs. Dit op een duurzame manier realiseren raakt niet alleen de scholen zelf, maar vraagt ook iets van de partners waarmee de scholen het cultuuronderwijs willen vormgeven.

Wat betekent een coaching binnen cultuuronderwijs dan precies?
Coachen binnen Cultuur Onderwijs (CCO) betekent dat je het proces van bewustzijn ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en daar uitvoering aan geven, op een professionele manier kunt begeleiden.

De training gaat over:

  • Het voeren van professionele, vraaggerichte gesprekken
  • Het achterhalen van de achterliggende (vaak niet helemaal bewuste) vraag van de school
  • In co-creatie komen tot een nieuwe manier van samenwerken (dialooggericht werken)
  • Op een coachende wijze de school begeleiden in hun keuzes om cultuuronderwijs vorm te geven


Wanneer ontvangen deelnemers een certificaat CCO?

Om voor certificering in aanmerking te komen wordt er – naast het bijwonen van de bijeenkomsten – een extra inspanning gevraagd aan deelnemers.

In september 2017 is de pilot certificering CCO gestart met 9 deelnemers die in juni 2018 dit traject gaan afsluiten. Dan wordt gekeken in hoeverre de individuele cultuurcoaches op basis van hun reflectieverslagen en hun participatie in de training werkelijk kunnen worden gecertificeerd. Dit zal ook gebeuren in afstemming met de Coaching Academy International.

Het is ook mogelijk om hier niet in mee te gaan en enkel trainingen te volgen.

Ook deelnemen?

In september 2018 start een nieuwe reeks trainingen. Dan zal deze training ook worden opengesteld voor educatief medewerkers van musea en gezelschappen.

De training sluit aan bij De Cultuur Loper: een door Kunstbalie ontwikkeld concept dat voorziet in een duurzame ontwikkeling in het cultuuronderwijs in het kader van het programma Cultuuronderwijs met Kwaliteit. 

Meer informatie over data, kosten etc. via monique.koolen@kunstbalie.nl

Gepubliceerd op 8 maart 2018