inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Geslaagde en inspirerende ontmoeting trainers en intermediairs van De Cultuur Loper

‘Naast het vakoverstijgend werken waarbij het cultuuronderwijs het cement is, heeft het vooral ook waarde op zich en biedt een positieve inhoudelijke verrijking’ en ‘Het is van belang om de intrinsieke motivatie van de leerkracht aan te spreken en daar tijd en ruimte voor te maken’. Deze bevindingen kwamen onder meer naar voren tijdens de bijeenkomst ‘Ontmoeting trainers en intermediairs van De Cultuur Loper’ op 1 maart. Ruim veertig coaches, trainers en intermediairs waren bij Kunstbalie samengekomen om in gesprek te gaan en nader kennis te maken.

De bijeenkomst was op verzoek van zowel intermediairs als trainers georganiseerd, zodat zij samen over onderwerpen zoals de aanvraag van scholing en onderlinge taakverdeling binnen het De Cultuur Loper-traject konden praten. De Pabo betrekken bij het onderwijs is een van de onderwerpen die aan de orde kwamen. Ook het onderwerp ‘Draagvlak creëren’ werd uitgebreid besproken. ‘Verwachtingen afstemmen, de betrokkenheid het team bespreekbaar maken en eerst een kleine start maken en langzaam uitbouwen’, zijn invalshoeken die terugkwamen in de gesprekken. Heleen en Kristel van Plaza Cultura laten weten dat ze ‘gevoed’ terugkwamen van de bijeenkomst en op een gelijkwaardige manier in gesprek zijn gegaan.

Vragen
Een aantal intermediairs had de vraag: ‘Wat kan ik als intermediair doen om de school (en de leerkrachten) eigenaar te laten zijn van hun eigen vraag? ‘Blijven bevragen en opties bieden in plaats van antwoorden geven’, waren een aantal antwoorden. Ook het muziekonderwijs en de muziekimpuls kregen een plek deze avond. Hierbij kwamen ook de competenties van het team naar voren en de mogelijkheid om leraren vooral eerst zelf te laten ervaren hoe het voor hen is om te spelen.

De bijeenkomst gaf de aanwezige trainers, intermediairs en coaches voldoende ruimte om samen te kijken naar het De Cultuur Loper-traject en hoe zij vanuit hun eigen expertise daarnaar kijken. Een mooie manier om nader tot elkaar te komen.

 

Gepubliceerd op 5 maart 2018