inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Verdieping op maat voor cultuurcoördinatoren (icc'ers)

Cultuurcoördinatoren kunnen zich, na de basiscursus voor icc’ers, blijvend laten scholen. Kunstbalie organiseert twee keer per jaar themabijeenkomsten om hen de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen. De invulling van deze icc-XL themabijeenkomsten wordt gebaseerd op de actuele vraag die speelt vanuit de Brabantse cultuurcoördinatoren. Zo is er vorig jaar een module 'draagvlak creëren' geïnitieerd, omdat meerdere icc’ers zich wilden doorontwikkelen bij het verkrijgen van draagvlak binnen de school voor kunst- en cultuureducatie.

Heb jij als cultuurcoordinator een ontwikkelwens? Laat dit dan weten aan de intermediair, die dit kan terugkoppelen aan Kunstbalie. Ook roepen wij regionale intermediairs op om deze vraag actief bij de icc’ers op te halen. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden worden de bijeenkomsten vervolgens regionaal of provinciaal georganiseerd.

Basiscursus
De basiscursus voor cultuurcoordinatoren loopt ontzettend goed! In 2017 zijn er ongeveer 30 icc-ers bij gekomen en de eerste cursussen voor 2018 zijn alweer van start gegaan. Dat betekent dat er veel leerkrachten worden klaargestoomd voor hun rol als interne cultuur coördinator binnen de school. De cursus begeleid hen in het vertalen van hun schoolvisie op het gebied van kunst en cultuur naar de praktijk.

Kosten verdiepingsbijeenkomst ‘icc-XL’
Scholen die niet deelnemen aan De Cultuur Loper betalen € 180, scholen die wel deelnemen kunnen gebruik maken van een kortingstarief. De modules worden voor icc-cursisten apart gecertificeerd. Een module bestaat uit 2 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur (nader te bepalen).

 

Gepubliceerd op 14 februari 2018