inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Co-creatie op OBS De Bolderik

'leder kind is uniek, authentiek en iedere dag in ontwikkeling. OBS De Bolderik creëert samen (co-creatie) met Kunstbalie en Team Ubavka een unieke driehoek, die kinderen aanzet tot bewustwording vanuit de eigen kwaliteiten. Het ontstaan van deze bewustwording bij kinderen vanuit kunstdisciplines, die gerelateerd zijn aan het onderwijsprogramma, leidt tot echt kind kunnen en mogen zijn, dat gebruik maakt van al zijn talenten. Kinderen, ouders en leerkrachten worden betrokken zodat de bewustwording duurzaam kan beklijven. Door samen te creëren kun je veel meer, word je sterker en meer zichtbaar, kun je nog beter op eigen benen staan', staat in het artikel over co-creatie op OBS De Bolderik in De Mooi Bernheze Krant. Een mooi artikel over co-creatie en De Cultuur Loper op deze basisschool.

Wil je het hele artikel lezen? Klik dan hieronder op de afbeelding:

Gepubliceerd op 31 januari 2018