inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Cultuuraanbieders en onderwijs verbinden tijdens Conferentie Cultuureducatie Brabant-West

Volgens het woordenboek betekent verbinden: aan elkaar vastmaken of in samenhang brengen. Je kunt cultuuronderwijs verbinden met een visie, met andere leergebieden zoals Wereldoriëntatie of Techniek, met 21e -eeuwse vaardigheden in het po en het vo, met culturele vermogens en gedragsindicatoren. Tijdens de Conferentie Cultuureducatie op 8 november kwamen cultuuraanbieders, medewerkers uit het onderwijs, bestuurders en intermediairs bij elkaar voor ontmoeting en dialoog tussen aanbieders en het onderwijs. De intermediairs van regio Brabant-West organiseerden deze conferentie samen met De Cultuur Loper (Kunstbalie). Een aantal deelnemers deelt hun ervaring.
 

“We hebben dit jaar gekozen voor verbinding met aanbieder, trainer, intermediair en onderwijs. Iedereen direct actief bezig zijn!”, vertelt Nelleke van Akker, medeorganisator van de conferentie en intermediair. “Het is altijd goed als er concrete voorbeelden naar voren komen, die meteen in het onderwijs gebruikt kunnen worden. We maken ook graag kennis met de kleinere aanbieders. Zo kunnen we de scholen beter informeren vanuit een breed scala aan voorstellingen en tentoonstellingen.”

Open houding
Zo vertelt Nancy Swaanen van Snens: “Ik ben hier vandaag met een open houding. We zouden meer moeten leren open te staan voor iets dat we niet kennen. Ik ben tevreden als de workshop geslaagd is en het doel behaald is.” Nancy gaat verder: “Aanbieder en leerkracht moeten ervaren dat in gesprek blijven altijd wat oplevert. We kunnen gelijkwaardig in gesprek zijn en dan kunnen er ook goede nieuwe dingen ontstaan. Ik deel graag mijn ervaring na een training met intermediairs en de school. Belangrijke vragen zijn: Wat hebben jullie ervaren, wat gaan jullie doen en wat kan een vervolg zijn? Ik ben er niet bij om weer mijn diensten aan te bieden maar om mee te kijken wat een vervolg kan zijn!”

Dezelfde taal spreken
Voor intermediair Claudia de Groen is het belangrijk dat de school en de aanbieders elkaars taal spreken: “Ik ben hier om te ervaren hoe de leerkracht en kunstenaar en intermediair ten opzichte van elkaar staan. Ik ben zelf eigenlijk alle drie in één. We moeten elkaars taal leren spreken dan kunnen we verder praten.” Drie leraren en icc’ers vertellen: “We zijn blij met de concrete voorbeelden, die we bij wijze van spreken de volgende dag op school kunnen uitvoeren. De workshop Erfgoed was heel praktisch en uitvoerbaar. De voorbeelden zijn meteen in het onderwijs in te passen.”

Meer cultuureducatie verandert de wereld
Aanbieder Christian Godschalk van GG-graphics geeft aan: Ik ben geïnteresseerd in collega aanbieders, intermediairs en het onderwijs. Ik wil vandaag geraakt en geïnspireerd worden en een groter netwerk krijgen”. Hij vertelt verder: “Ik ben aanbieder cultuur en media. Met meer cultuureducatie kan de wereld veranderen. Hierin is de ontwikkeling van creativiteit ontzettend belangrijk. Ideaal zou zijn als scholen structureel meer tijd, ruimte en geld vrijmaken voor cultuureducatie. Als er creatieve leerkrachten zijn zullen er meer  creatieve leerlingen zijn. Onderwijsvernieuwing gaat langzaam maar we komen er samen wel.”

Wil je de foto’s van de dag nog eens terugzien? Kijk dan hier. De conferentie was een gezamenlijk initiatief van intermediairs West-Brabant: CultuurCompaan Roosendaal, Marktplaats Cultuureducatie Halderberge/Moerdijk, KOEPEL Etten-Leur, Cultuurbedrijf Bergen op Zoom en Kunstbalie (De Cultuur Loper) en vond plaats in Conferentiecentrum Bovendonk Hoeven.

Gepubliceerd op 17 januari 2018