inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Samenwerking vijf stedelijke Brabantse organisaties voor cultuureducatie en Kunstbalie

Vijf stedelijke Brabantse organisaties voor cultuureducatie (Bureau Babel, Cultuurstation, CultuurContact, Bureau CiST en CultuurWinkel) en provinciaal expertisecentrum Kunstbalie verenigen zich in het Brabants Platform Kenniscentra Cultuureducatie.

Het platform wil krachten bundelen, kennis ontwikkelen én delen over kwalitatieve cultuureducatie met diverse partijen binnen de Brabantse infrastructuur. Dit wordt gerealiseerd door het opzetten van lerende netwerken rondom thema’s als ‘samenwerking Pabo’s en kunstvakopleidingen’, door het aantrekken van externe expertise op deelonderwerpen als ‘creativiteitsontwikkeling’ en door intensieve samenwerking in deskundigheidsbevordering, zoals trainingen voor cultuurcoördinatoren.

Op dit moment is het Platform gestart met een concrete samenwerking in de ontwikkelingen en uitvoering van de specifieke icc Brabant-trainingen. We hopen dat dit het begin is van een duurzame samenwerking op meerdere onderwerpen

Gepubliceerd op 3 januari 2018