inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Nieuwe samenwerking met Fontys Pabo ’s-Hertogenbosch bij ontwikkeling van innovatief onderwijsontwerp

De Pabo-studenten kozen voor Kunstbalie als externe partner na een ronde van pitches met verschillende organisaties en een netwerkbijeenkomst, geïnitieerd door de provincie Noord-Brabant. Het is nieuw dat de studenten samenwerken met een externe partner binnen het Ondernemend Onderwijs. Dit heeft als doel de ondernemende kwaliteiten van burgers via onderwijs in samenwerking met organisaties en bedrijfsleven te stimuleren en te bevorderen.

Tussen Kunstbalie en Fontys Pabo ’s-Hertogenbosch is een samenwerking ontstaan die zich richt op het begeleiden van vijf derdejaars studenten bij de ontwikkeling van een innovatief onderwijsontwerp. Ze ontwikkelen lessenseries die zij ook zelf gaan uitvoeren op een stageschool. De begeleiding is na de zomer gestart en eindigt in januari 2018.

Werkwijze
Samen met de studenten zijn we gestart met een (procesgericht) onderzoek, waarbij de leervraag en het innovatief ontwerp van de studenten centraal stonden. Vervolgens maakten de studenten een onderwijsontwerp, waarbij ze konden kiezen uit de profielen ‘Mens, Maatschappij, Kunst en Cultuur’ of Natuur, Wetenschap, Techniek & Design’ als uitgangspunt. Het ontwerp is een innovatieve, vakintegratieve en bouwoverstijgende lessenserie. In dit proces was Kunstbalie zowel de coach als inspirator en bood ze expertise vanuit verschillende kunstdisciplines en werkvelden. De vijf studenten zijn meegenomen in het gedachtegoed van De Cultuur Loper en de domeinen en culturele competenties die daarbij horen.

De studenten legden tijdens de bijeenkomsten hun doelen vast en speelden het De Cultuur Loper- indicaTORENspel. Daarnaast is gezamenlijk ‘de waarde van kunst’ uitgediept en onderzocht hoe de drie domeinen (in de klas, met de culturele omgeving en in de grote wereld) meegenomen kunnen worden in het ontwerp.

Evaluatie en presentatie
Begin januari 2018 hebben de evaluatiegesprekken plaatsgevonden en op 17 januari hebben de studenten hun ontwerp tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis te ’s-Hertogenbosch gepresenteerd. De vele aanwezigen, waaronder de betrokken bedrijven en organisaties, docenten en directie Pabo, Gedeputeerde Henri Swinkels, team Ondernemend Onderwijs en belangstellenden uit het onderwijs, Gemeente en Provincie, lieten zich inspireren door de mooie en enthousiaste presentaties van de studenten. Net als docenten, overleg externe partners en Ondernemend Onderwijs is Kunstbalie trots op de behaalde resultaten. Lees hier meer over de presentaties.

Vervolg
Naar aanleiding van dit concrete project gaan we met de Pabo in gesprek om te bekijken hoe deze samenwerking verder kunnen structureren. Kunstbalie is ook in gesprek met de Pabo’s in Eindhoven en Tilburg.

Voor meer informatie neem contact op met Robin Brugman (Kunstbalie, Fontys Hogeschool Kind en Educatie)of Ingrid Ruijgh (Kunstbalie). 

Lees hier meer over ondernemend onderwijs of neem contact op en neem hier contact op met Fontys Pabo 's-Hertogenbosch.

Gepubliceerd op 21 december 2017