inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Verantwoording De Cultuur Loper eerste periode goedgekeurd

Eind oktober 2017 heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie de van Kunstbalie ontvangen verantwoording CmK 2013-2016 goedgekeurd. Daarmee is de subsidie vastgesteld die Kunstbalie als penvoerder over de periode 2013-2016 heeft ontvangen en doorgezet naar de deelnemende gemeenten en Erfgoed Brabant. De vaststelling is inclusief de overheveling van restgelden naar de eerste helft van 2017, waarvan een aantal gemeenten gebruik heeft gemaakt.

Wat betekent dit voor gemeenten die géén bedrag hebben overgeheveld naar 2017?
De gestapelde verantwoordingen over de vier betreffende jaren, aangereikt aan Kunstbalie, zijn in de totale eindverantwoording van 2016 meegenomen en door het FCP goedgekeurd. Dit betekent dat zowel de gemeentelijke bijdragen als de ontvangen matching van Kunstbalie over die periode zijn vastgesteld. Hiermee is de periode formeel afgerond voor gemeenten die géén bedrag naar de eerste helft van 2017 hebben overgeheveld.

Wat betekent dit voor gemeenten die wél een bedrag hebben overgeheveld naar 2017?
Gemeenten die een resterend bedrag van de periode 2013-2016 naar de eerste helft van 2017 overhevelden, hebben bij hun verantwoording over 2016 de bestemming van dit budget vóóraf toegelicht. Daarbij is aangegeven op welke doelen van de regeling CmK de beoogede activiteiten betrekking zouden hebben. Deze bestemming is bij de vaststelling voor het FCP-deel inmiddels goedgekeurd, waarmee de helft van de overheveling akkoord is verklaard door het FCP.

Binnenkort ontvangen deze gemeenten een in te vullen formulier, met het verzoek om aan te geven hoe het naar 2017 overgehevelde bedrag (gemeentelijke bijdrage + matching) is besteed. Hiermee kan ook achteraf worden vastgesteld dat de overheveling naar 2017 conform de doelstellingen van de regeling CmK plaatsvond. Een handtekening van de gemeente volstaat vervolgens om deze periode formeel af te ronden.

Het naar 2017 overgehevelde bedrag maakt géén onderdeel uitvan de begroting CmK 2017-2020, maar wordt volledig toegeschreven aan de periode 2013-2016. Voor vragen kun je ons mailen.

Gepubliceerd op 23 november 2017