inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Nieuw indicaTORENspel gelanceerd

‘Creatief in denken en doen, een open blik, eigen voorkeuren en talenten ontdekken’: scholen hebben in hun cultuureducatieve programma binnen De Cultuur Loper sterke ambities voor cultuureducatie benoemd. Die ambities geven richting aan het cultuuronderwijs, maar om echt de kwaliteitsslag te maken, wil je dat ze ook merkbaar en voelbaar worden in de activiteiten die de leerlingen meemaken. In die vertaalslag naar ‘de vloer’ kunnen de competenties en de indicatoren een rol spelen. Om met je schoolteam te verkennen hoe dat kan, is het indicaTORENspel ontwikkeld.  

Met dit spel ga je met elkaar spelenderwijs verkennen hoe je als leraar de competenties en de indicatoren kunt gebruiken in je eigen lessen en projecten. Je kunt ze gebruiken om ‘van kunst onderwijs te maken’. Na het spelen van het spel heb je als icc’er een beeld van de manier waarop de ambities worden gerealiseerd. Je collega’s hebben dit inzicht ook en zijn (beter) in staat om vanuit een indicator een volgende cultuureducatie-activiteit voor de leerlingen vorm te geven. Er is per school een spel beschikbaar waarvan de komende maanden de eersten worden verspreid als onderdeel van stap 7/8 van het De Cultuur Loper-traject.

Je onderzoekt met elkaar met het spel ‘wanneer en hoe doen we dat nu al?’ En hoe wil ieder van ons, passend bij de eigen groep, daar een volgende stap in maken. Zo maak je weer een verdieping in jullie cultuuronderwijs, door vanuit je visie samenhang te ontdekken en aan te brengen in jullie cultuurprogramma.

Je leest hier meer over het spel.

Gepubliceerd op 16 november 2017