inlog is alleen mogelijk via desktopversie

NICE-bijeenkomst: De Cultuur Loper bij Textielmuseum Tilburg

Ervaringen en inzichten delen rondom het belang van cultuuronderwijs, de verbinding tussen lokale aanbieders en het onderwijs, het bespreken van actuele landelijke ontwikkelingen en verdere verdieping in de laatste stappen van het De Cultuur Loper-traject. Deze thema’s en onderwerpen kwamen onder meer naar voren tijdens de NICE-bijeenkomst (Netwerk Intermediairs Cultuureducatie) op 2 november in het Textielmuseum in Tilburg. Ruim zestig deelnemers waren aanwezig bij deze dag.

In de ochtend was er veelal ruimte voor ontwikkelingen in de sector, zoals de mogelijkheid voor een certificering als cultuurcoach via de Coaching Academy International, het Brabant Menu en de kennismakingsmiddag die zij op 22 november houden bij Theater Artemis in ’s-Hertogenbosch en zes praktijkvoorbeelden van lopende samenwerkingstrajecten tussen lokale aanbieders en het onderwijs. Als afsluiting van de ochtend volgde een plenaire terugkoppeling rondom de vraag: ‘Wat betekent duurzame verbinding? Wat is hierbij jouw rol als intermediair?’

Afvinken of verdiepen?
Het middagprogramma ging in op de laatste stappen van het traject van De Cultuur Loper: hoe kunnen die ingezet worden om meer verdieping te krijgen? In kleinere groepen gingen de deelnemers tijdens een museumbezoek uit een. Ze bespraken hoe de gedragsindicatoren kunnen bijdragen aan meer bewustwording over hoe een activiteit bijdraagt aan ambities. Dus hoe indicatoren als handvat voor verdieping kunnen dienen, in plaats van doelen die afgevinkt worden. Wat is het verschil tussen een ‘afvinklijstje’ en een ‘didactisch handvat’?

Een van de deelnemers vertelt hierbij: “Afvinken gaat over voldoen aan normen van iemand anders, verdiepen gaat over iets ontwikkelen wat je zelf belangrijk vindt. Een andere deelnemer zegt: “De indicatoren zijn een richtlijn: vooraf, tijdens en na een activiteit bieden ze houvast. Ze zijn bepalend voor de keuzes die je maakt.” 

Hieronder vind je een kleine sfeerimpressie van de dag:

Gepubliceerd op 16 november 2017

Intermediairs vertellen op de NICE-bijeenkomst