inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Met nieuwe ogen kijken naar De Cultuur Loper

Wat zijn de effecten van De Cultuur Loper volgens scholen, aanbieders en gemeenten die er (nog) niet mee werken? We vroegen hen naar hun indruk na het bijwonen van informatiebijeenkomsten en lezen van de brochure. In bijgevoegde publicatie lees je hun meningen, tips, zorgen en vragen. Enkele highlights:

De plaats van cultuureducatie in het curriculum
Wat de buitenstaanders vooral opvalt, is de inbedding van cultuureducatie in het curriculum van De Cultuur Loper-scholen en het werken vanuit een visie op cultuureducatie. En het gegeven dat deze inbedding en visie de fundamenten vormen voor alles wat er met cultuureducatie op school gebeurt. Het zorgt voor een groter draagvlak, voor een bewustere keuze van leerdoelen en competenties en voor het doelgerichter werken aan cultuureducatie. Er is sprake van meer verdieping en diepgang. De leerlingdoelen die De Cultuur Loper-scholen kiezen, zijn minder algemeen van aard en hebben vaker betrekking op bijvoorbeeld 21e-eeuwse vaardigheden. Ook valt de ‘stevigheid’ op van de icc’ers en directies op De Cultuur Loper-scholen.

Deskundigheidsbevordering van leerkrachten en cultuuraanbieders
Wat ook opvalt, is dat De Cultuur Loper-scholen de ambitie hebben om hun team te trainen. Zij hebben behoefte aan meer gerichte scholing, passend bij de visie op cultuureducatie dan niet deelnemende scholen.

Samenwerking met de culturele ontwikkeling
Volgens de ‘nieuwe ogen’ hebben De Cultuur Loper-scholen hun samenwerking met culturele partners anders vormgeven: meer vanuit hun eigen visie en ambities dan alleen gericht op algemene samenwerking met de culturele omgeving. Ook signaleren ze dat De Cultuur Loper-scholen vooral zelf hun vraag aan de culturele partners formuleren en minder gericht zijn op een afname van bestaand aanbod. Zij vragen om maatwerk, dat past bij wat de school wil bereiken met cultuureducatie voor hun leerlingen. Het valt op dat de cultuuraanbieder meedenkt hoe zij de school kunnen bieden wat zij nodig heeft en niet komt met een kant en klaar aanbod.

Lees hieronder de complete publicatie, inclusief quotes en tips van de geïnterviewden en reacties van De Cultuur Loper-deskundigen:

Gepubliceerd op 25 oktober 2017