inlog is alleen mogelijk via desktopversie

22 nieuwe gemeenten starten met De Cultuur Loper

Dit schooljaar starten 66.439 leerlingen van 268 scholen met het programma De Cultuur Loper om de cultuureducatie op hun scholen te verbeteren. De verwachting is dat ruim 350 scholen - voornamelijk basisscholen, maar ook het voortgezet onderwijs - zullen deelnemen in 2020. Het aantal Brabantse gemeenten dat investeert in goede cultuureducatie op school stijgt daarmee naar 47 gemeenten.

 

Maar liefst 80% van alle middelgrote en kleine Brabantse gemeenten doet nu mee aan de landelijke subsidieregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit.’ Zowel rijk, provincie als gemeenten stellen geld en ondersteuning beschikbaar voor scholen met ambitie op dit gebied. Doel is cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats te geven binnen het onderwijs.

Wij vinden het in Brabant belangrijk dat kinderen zich creatief kunnen ontwikkelen, daar hebben ze hun hele leven wat aan. Daarom roepen we alle gemeenten op om mee te doen aan Cultuureducatie met Kwaliteit. De vijf grote steden regelen dit zelfstandig. Voor alle andere gemeenten hebben Kunstbalie en Erfgoed Brabant het programma De Cultuur Loper ontwikkeld. Ook in vijf andere provincies wordt er inmiddels mee gewerkt.

Met De Cultuur Loper ontwikkelen scholen een eigen visie op cultuureducatie en hebben ze de deskundigheid in huis om hun ambities te realiseren. Ze worden hierbij ondersteund door een intermediair van de gemeente. Het programma richt zich op de vernieuwing van het onderwijsprogramma, het bevorderen van de deskundigheid van betrokkenen en het versterken van de relatie tussen scholen en cultuuraanbieders. Wat levert het op? Kinderen die met plezier hun creatieve culturele vaardigheden ontwikkelen en zichzelf en de wereld beter leren kennen.

Gepubliceerd op 18 september 2017