inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Manifest ‘Scholing binnen de Cultuur Loper’: Groter effect door duidelijke rolverdeling

Het manifest ‘Scholing binnen de Cultuur Loper’ zet de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen duidelijk op een rij. Dit moet zorgen voor meer samenhang én een groter effect binnen de scholingstrajecten van De Cultuur Loper. Met een krabbel onder het document verbinden trainers zich aan een ontwikkelingsgerichte werkwijze richting ICC’ers, intermediairs, schoolleiders, leerkrachten, cultuuraanbieders en coaches van Kunstbalie. 

 

De leerling centraal

De focus van het manifest ligt bij de culturele competenties van leerlingen. In welke omgeving en onder welke omstandigheden kunnen zij deze competenties maximaal ontwikkelen? Met die doelstelling als uitgangspunt staan in het document een aantal duidelijke richtlijnen voor alle betrokken partijen.

 

Zo gaat de voorkeur uit naar langlopende scholingstrajecten. Dat betekent dat trajecten doorlopen over verschillende leerjaren, en dat ze zelfs basis- en voortgezet onderwijs overstijgen. Verder richt scholing binnen De Cultuur Loper zich steeds op één van de volgende drie competenties: onderzoeken, creëren en reflecteren. Daarnaast komen scholingstrajecten altijd tot stand in samenspraak met het onderwijs en waar mogelijk in co-creatie met de cultuursector.

 

Rolverdeling

Ook de rollen en de procedure staan in het manifest beschreven. De scholingsvraag komt bijvoorbeeld altijd vanuit een school, waarna er aanbod gekozen wordt of een trainer geselecteerd. De intermediair en Kunstbalie ondersteunen in dit proces.

 

Gepubliceerd op 19 juli 2017