inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Regionale intermediairsnetwerken DCL

De lokale intermediairs die met De Cultuur Loper werken, zijn vanaf nu georganiseerd in regionale netwerken. In deze netwerken trekken ze samen op, wisselen ze ervaringen uit en kunnen ze van elkaar leren. In samenwerking met Kunstbalie en Erfgoed Brabant zijn deze regionale groepen georganiseerd. Er zijn inmiddels vijf netwerken gevormd die heel Brabant bestrijken en de eerste bijeenkomsten van deze netwerken zijn al geweest. Veel genoemde thema’s zijn: intervisie, uitwisseling kennis en ervaringen, samenwerken aan concrete regionale projecten, samen scholing uitzetten voor cultuuraanbieders en samen sterker staan richting gemeenten.

 

 

In de afgelopen vier jaar zijn de lokale intermediairs in Brabant opgeleid tot volleerde cultuurcoaches op de deelnemende De Cultuur Loper-scholen. In de nieuwe periode van 2017-2020 komen er nieuwe intermediairs bij, omdat het aantal gemeenten dat met De Cultuur Loper gaat werken bijna verdubbelt. Nieuwe intermediairs kunnen binnen deze netwerken veel sneller aanhaken door, naast met de DCL-coaches, mee te lopen met ervaren collega's. De intentie is twee keer per jaar bij elkaar te komen waarbij de agenda gezamenlijk door het netwerk en door de betrokken coaches van Kunstbalie en Erfgoed Brabant wordt bepaald. De organisatie in netwerken werkt efficiënter en heeft als uiteindelijke doel dat er toekomstbestendige zelflerende netwerken ontstaan.

 

De zes netwerken zijn: Netwerk midden, Netwerk west, Netwerk Maas en Meierij, Netwerk noordoost. Netwerk zuidoost en Netwerk noordwest. Daar waar al netwerken bestonden, zijn we aangesloten. Wil je meer weten? Neem dan contact op via info@decultuurloper.nl

Gepubliceerd op 29 juni 2017