inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Bestuursverslag CmK: 2016 was een goed jaar voor De Cultuur Loper

Eind mei diende Kunstbalie bij het Fonds voor Cultuurparticipatie de verantwoording in over het laatste jaar van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 en daarmee tevens over de gehele periode.

 

Het Bestuursverslag Verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit 2016 is ook dit keer mede tot stand gekomen dank zij de medewerking van de deelnemende gemeenten en Erfgoed Brabant. De samengebrachte informatie geeft een goed beeld van de activiteiten en opbrengsten van De Cultuur Loper in 2016.

 

Het laatste jaar van de eerste vierjarige periode is De Cultuur Loper in co-creatie met onder meer intermediairs, scholen en aanbieders verder ontwikkeld. Voor alle doelen van de regeling zijn goede inhoudelijke stappen voorwaarts gemaakt en het aantal scholen, binnen en buiten Brabant, dat werkt met De Cultuur Loper is toegenomen

Gepubliceerd op 1 juni 2017