inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Nieuwe icc-ers Midden-Brabant geslaagd

Acht icc-ers zijn op 10 mei geslaagd voor hun icc-cursus in Midden-Brabant. De eindpresentaties vonden in Atelier Winterdijk 30b in Waalwijk plaats.

 

Tijdens de icc-cursus ontwikkel je je tot cultuurspecialist. Vanuit je eigen teamvisie en ambitie leer je hoe je cultuureducatie een vaste plek geeft in het onderwijs. Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs die interne coördinator cultuureducatie willen worden op hun school. Kunstbalie organiseert deze cursus in Noord-Brabant samen met regionale intermediairs in een compacte vorm.

 

Het leren werken met de competenties cultuureducatie en de drie domeinen (in huis, met de culturele wereld, uit de grote wereld) zijn belangrijke onderdelen van de Brabantse cursus. De toekomstgerichte ambitie van de school is hierin leidend. Leerkrachten worden uitgedaagd om procesgericht te gaan werken.

 

De ICC-cursus Brabant leidt op tot een landelijk erkend certificaat. Wil je meer weten over deze cursus? Mail dan naar info@decultuurloper.nl

Gepubliceerd op 22 mei 2017