inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Klassetheater zorgt voor nieuwe educatievormen in primair onderwijs

Theatergezelschap Kwatta, Het Laagland, Holland Opera, De Stilte en Het Houten Huis werkten in de afgelopen twee jaar intensief samen met elkaar en met het onderwijs in het project Klassetheater. In co-creatie met leerkrachten en kinderen ontwikkelden ze nieuwe educatievormen in het primair onderwijs. Deze projecten sluiten aan bij Domein 3 – Uit de grote wereld van De Cultuur Loper, waarin leerlingen in verbinding met kunst en cultuur uit de grote wereld zich ontwikkelen als publiek.

 

Om dit project tot een succes te maken, is er van elk gezelschap een ontwerpteam van minimaal drie medewerkers betrokken geweest bij Klasse Theater. Deze vijf teams van de gezelschappen spraken met leerkrachten, icc’ers en directeuren over 21e eeuwse vaardigheid en de mogelijkheden om daarop aan te sluiten met nieuwe activiteiten op het gebied van cultuureducatie.

 

De gezelschappen keken letterlijk bij elkaar in de keuken en leerden veel van elkaar. Daarnaast raakten ze met elkaar in gesprek over educatie en was de constatering dat de praktijk van jeugdgezelschappen niet altijd aansluit bij die van de scholen. In deze periode interviewden de ontwerpteams naast docenten, icc’ers en directeuren ook pabo’s, het Cito, steunpunten, cultuurmakelaars, kunstenaars en kinderen en formuleerden ze onderzoeksvragen. Dit leverde veel bruikbare kennis op die onder andere ingezet werd bij het ontwikkelen van nieuwe cultuureducatieve projecten.


Nieuwe educatievormen
Met tafelmuziek van Holland Opera leren kinderen al zingend de rekentafels uit het hoofd; met de schoolkrantgenerator van de Stilte raken ouders meer betrokken bij cultuuronderwijs op hun school, Met Het Houten Huis in de Klas leren kinderen spelenderwijs te filosoferen; met de docentenavond van Kwatta worden leerkrachten optimaal geïnformeerd over de voorstellingen; en tot slot, met expeditie binnenwereld van het Laagland leren kinderen hun eigen krachten en verhalen te ontdekken. Kortom, vijf prachtige producten die er klaar voor zijn om het land in te gaan.

 

Meer informatie over het project is te vinden op www.klassetheater.org. Het project is mede mogelijk door het Fonds voor Cultuurparticipatie en FONDS21. Op DepotC vind je meer projecten van De Stilte.

Gepubliceerd op 25 april 2017