inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Samen op pad: Nieuwe vorm teambijeenkomst DCL

De teambijeenkomst, stap 4 in het De Cultuur Loper-traject, heeft een nieuwe inhoud en vorm. De titel ‘Samen op pad’ illustreert de inhoud van deze vernieuwde bijeenkomst. De teambijeenkomst geeft inzichten, informatie en is de gezamenlijke start van De Cultuur Loper op de deelnemende scholen.

 

Het vertrekpunt tijdens de bijeenkomst is de eigen ervaring van groepsleerkrachten op gebied van kunst en cultuur. Welke betekenis heeft deze ervaring gehad en wat van deze ervaring wil je de leerlingen op jouw school ook mee geven?


Ambitie-top 3 
Vanuit deze eigen ervaring en visie wordt er gezamenlijk gekeken naar de ambitie- top 3 van de school. Naast het verkennen en verdiepen van deze ambities, wordt er informatie gegeven over het traject van De Cultuur Loper en is er ruimte om met elkaar te bekijken wat de juiste vervolgstap van het team zou kunnen zijn.


Hulpmiddelen bij teambijeenkomst
Speciaal voor deze eerste teambijeenkomst is een filmpje gemaakt waarin de icc’er van basisschool Menorah te Oosterhout het De Cultuur Loper-traject van deze school toelicht. Ook komt naar voren wat dit de school tot nu toe heeft gebracht. Dit filmpje is onderdeel van een PowerPointpresentatie die verdere informatie over De Cultuur Loper biedt en ondersteunt bij de verschillende onderdelen van de teambijeenkomst. Andere hulpmiddelen zijn een gespreksdocument voor de uitvoerder van de training en een werkblad.

Gepubliceerd op 9 maart 2017