inlog is alleen mogelijk via desktopversie

'De Cultuur Loper verbreedt de horizon'

‘Het is belangrijk dat De Cultuur Loper van de school wordt. Als icc’er kun je het samen dragen met de school’, dat kwam onder meer naar voren tijdens de startbijeenkomst regio West-Brabant voor nieuwe deelnemers van De Cultuur Loper op 22 februari. Eerder deze maand, op 15 februari was er al een startbijeenkomst voor regio Oost-Brabant. Nu de aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit voor de periode 2017-2020 is gehonoreerd, zijn nieuwe gemeenten, intermediairs, scholen en culturele aanbieders tijdens deze bijeenkomsten geïnformeerd over het werken met De Cultuur Loper. Er waren in totaal ruim 110 aanwezigen, waaronder vertegenwoordigers uit Heerlen, in Limburg.

 

Clara Linders, senior consulent kunsteducatie bij Kunstbalie, lichtte tijdens de sessie op 22 februari het belang van cultuureducatie toe en deelde ervaringen uit de periode van de eerste vier jaren Cultuureducatie met Kwaliteit. Peter de Graauw, icc’er van BS De Bolster vertelde over cultuureducatie op zijn school en hoe De Cultuur Loper daaraan bijdraagt.

 

Ervaringen met De Cultuur Loper
Tijdens de bijeenkomst deelden de deelnemers hun ervaringen: “Leerlingen komen in aanraking met kunstdisciplines die verbreden je horizon en alle ontdekkingen, ervaringen neem je mee in je verdere leven”, aldus een van de aanwezigen. “De Cultuur Loper geeft structuur en houvast. Het helpt mee aan de integratie van de vakken”, geeft een andere deelnemer aan.

“ Leerlingen komen in aanraking met kunstdisciplines die verbreden je horizon en alle ontdekkingen, ervaringen neem je mee in je verdere leven”

 

Belangrijke thema’s besproken
Ook werkten de deelnemers in een vijftal groepen aan gesprekstafels. Onder meer de hoofdthema’s ‘beleid en financiën’, ‘de intermediair en De Cultuur Loper’ en ‘actuele schoolontwikkelingen en De Cultuur Loper’ werden gekozen naar aanleiding van vragen die de deelnemers bij binnenkomst hadden geformuleerd.

 

Parcours De Cultuur Loper
Daarnaast konden de aanwezigen het De Cultuur Loper-parcours letterlijk doorlopen om zo zelf te ervaren wat de verschillende stappen van het traject inhouden. De sessies werden begeleid door De Cultuur Loper-coaches van Kunstbalie en Erfgoed Brabant. Tijdens de afsluiting werd duidelijk dat de meeste vragen verduidelijkt waren en dat men vol informatie en inspiratie de komende vier jaren tegemoetziet.

 

Regio Oost had de startbijeenkomst bij Kunstlokaal Gemert met medewerking van Masha de Brouwer en Ellen Smit van Stichting DoeJeMee. De bijeenkomst voor de regio West vond plaats bij ‘De Boodschap’ in Rijen met medewerking van Maud Bakx en Janneke Quirijnen van Cultuurplaats Gilze en Rijen.

Gepubliceerd op 28 februari 2017