Inloggen gemeenten

Startbijeenkomst regio West

De aanvraag voor de periode 2017 - 2020 is inmiddels ingediend, en richt zich op verbreding en verdieping van De Cultuur Loper. Op 22 februari is er een startbijeenkomst in de regio West voor de nieuwe deelnemers. Kom je ook?