inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Nieuw: gratis lespakket over kijken naar kunst

‘VerderKijken DoorDenken’ is een vernieuwend lespakket voor groep 1 t/m 8 dat bestaat uit meer dan tachtig kunstkaarten en bijbehorende reflectievragen. Dit schooljaar gaan honderden leerlingen in de nieuwe gemeente Meierijstad aan de slag met het pakket en volgen hun leerkrachten de bijbehorende training.

 

Kijken naar kunst biedt kinderen mogelijkheden om nieuwe werelden te onderzoeken en verder na te denken over persoonlijke, betekenisvolle ervaringen. Door deze houding wordt hun reflecterend en onderzoekend vermogen gestimuleerd. Veel van de kunstwerken op de kaarten kun je in Noord-Brabantse musea ‘in het echt’ bekijken. Daarnaast zijn er (in samenwerking met intermediairs van de nieuwe gemeente Meierijstad) kunstkaarten ontwikkeld over kunstwerken in de openbare ruimte.

 

In de bijbehorende educatie staat Visible Thinking centraal. Deze methodiek geeft leerkrachten houvast om via diverse routines een kunstwerk te verkennen en een reflectiegesprek te voeren met hun leerlingen. De bijbehorende training Visible Thinking voor docenten wordt aangeboden via het Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch.

 

Het lespakket werd gefinancierd door De Cultuur Loper en is ontwikkeld door leerkracht en icc’er Ruud van Ooij i.s.m. Kunstbalie. Diverse musea en kunstinstellingen hebben een bijdrage geleverd.


Het hele pakket is gratis te downloaden via www.klunky.nl (zoek op: VerderKijken Doordenken). Voor een grote oplage is er een drukwerkbegeleiding beschikbaar.

 

Meer informatie: Esther Leenders, esther.leenders@kunstbalie.nl 

Gepubliceerd op 18 november 2016