inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Cultlab: leerkracht en studenten samen leren in het onderwijs

Op zoek naar inspiratie voor je kunst- en cultuurlessen? Altijd al meer handvatten willen hebben om met leerlingen te kijken naar beeldende kunst of geef je juist liever wat meer aandacht aan experiment binnen de disciplines theater of muziek?
De kunststudenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten dragen hier graag een steentje aan bij tijdens hun stageperiode. Passend bij de ambities die de school heeft opgesteld binnen het traject van De Cultuur Loper kan de student, samen met leerkrachten, nieuwe projecten en lessen ontwikkelen en uitvoeren. Cultlab legt de basis voor een inspirerende samenwerking: leerkracht en student leren samen in het onderwijs.
 

Stichting Cultlab is een initiatief van Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg en Fontys Hogeschool Kind en Educatie (Pabo) Tilburg en heeft als doel de creativiteitsontwikkeling van de basisschoolleerling te bevorderen. Om dit te bereiken, begeleidt Cultlab de leerkracht en de kunststudent bij de ontwikkeling van eigen kennis, vaardigheden en attitude op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs. Voor dit project werken Cultlab en De Cultuur Loper samen om vanuit de vraag en de ambities van de school, leerkrachten en studenten, inspirerende nieuwe trajecten te bevorderen op de werkvloer.

 

Leren vanuit de intrinsieke motivatie is een belangrijk element dat centraal staat binnen Cultlab.Zowel de leerling, student als leerkracht worden uitgedaagd om steeds op onderzoek te gaan naar eigen culturele leervragen. Wat wil je leren op gebied van kunst- en cultuureducatie? Waar liggen voor jou kansen om dit te gaan onderzoeken?

 

Onder begeleiding van Cultlab worden deze persoonlijke leervragen van leerkrachten en studenten opgehaald en aan elkaar gekoppeld. Beide partijen kunnen van en met elkaar leren door hun gezamenlijke vraag te onderzoeken binnen lessituaties. Cultlab zoekt hierbij altijd naar de ideale match tussen school en student.


De leerkrachten zetten een stuk expertise in op didactisch en pedagogisch niveau, de kunststudenten brengen vanuit hun eigen discipline inspiratie op het gebied van de professionele kunsten. Cultlab geeft input aan deze processen door middel van begeleiding en training van leerkrachten en studenten.
 

De start van deze trajecten is afhankelijk van de behoeftes van de school en de kunststudenten en kunnen plaatsvinden tijdens het gehele schooljaar, rekeninghoudend met verschillende stageperiodes van de verschillende opleidingen.
Stichting Cultlab werkt samen met de volgende Fontys opleidingen: Academie voor Beeldende Vorming, Academie voor Theater, Academie voor Muziekeducatie, Conservatorium en Rockacademie.
 

De Cultuur Loper-scholen die een stageplaats willen aanbieden en een samenwerking aan willen gaan met (een) kunststudent(en), kunnen contact opnemen met hun Kunstbalie- of Erfgoed Brabant-coach. 

Gepubliceerd op 31 oktober 2016