inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Nieuwe scholingsbrochure De Cultuur Loper 2016-2017 uit

Ruim dertig trainingen gericht op versterken van vakinhoudelijke deskundigheid van kunsteducatie, dat bieden Kunstbalie en Erfgoed Brabant deelnemers aan De Cultuur Loper. 

 

In het schooljaar 2016-2017 kunnen leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs, cultuuraanbieders en educatief medewerkers gebruik maken van dit scholingsaanbod. In de brochure Scholingsaanbod 2016-2017 zijn alle trainingen gebundeld.

 

Bij alle scholing staat het dialooggericht werken centraal en het aanbod is samengesteld en ontwikkeld op vraag van de scholen en in samenspraak met intermediairs, cultuuraanbieders en trainers. De scholing is dit schooljaar gratis voor de deelnemers aan De Cultuur Loper. De scholingsbrochure is hieronder te lezen.

 

 

Gepubliceerd op 14 september 2016