inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Sparren over lokale begrotingen

Kunstbalie organiseert voor woensdag 14 september twee werkbijeenkomsten ‘Lokale begroting CmK 2017-2020’.

 

Ambtenaren en intermediairs zijn om 10.00 uur of 14.00 uur van harte welkom om te sparren over de inzet van de lokale budgetten Cultuureducatie met Kwaliteit. Samen bekijken we hoe de beschikbare gelden zijn te verdelen over de diverse posten als uren voor de intermediaire rol, activiteitenbudget voor deelnemende scholen of onvoorziene kosten?

 

Welke overige gemeentelijke budgetten zijn te verbinden aan cultuureducatie en welke regels gelden er bij de besteding ervan? Ook het ‘profiel van de DCL-intermediair’ en het vastleggen van afspraken met deelnemende scholen komen aan de orde.

U kunt zich via de mail aanmelden voor één van de twee bijeenkomsten met vermelding van de voorkeurtijd bij Jos Grootzwagers.

Gepubliceerd op 14 juli 2016