inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Teambijeenkomst Jan Tinbergen College

Een inspirerend voorbeeld van een teambijeenkomst in het voortgezet onderwijs bij Cultuur Compaan in Roosendaal, vastgelegd door de VO-docenten van Jan Tinbergen College in Roosendaal.

 

Onderstaande video geeft een mooi beeld van een teambijeenkomst over De Cultuur Loper in het voorgezet onderwijs. Bij Cultuur Compaan in Roosendaal vond deze inspiratiemiddag plaats. 

 

Een inspiratiemiddag die de start vormt voor een groep VO-docenten uit verschillende vakgebieden om samen vorm te geven aan meer samenhang ten aanzien van hun beleid en uitvoering cultuureducatie op het Jan Tinbergen College in Roossendaal.

Gepubliceerd op 2 juni 2016