inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 gepubliceerd in Staatscourant

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 is gepubliceerd in de Staatscourant. 

Deze regeling is het vervolg op de huidige regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016. De nieuwe regeling focust op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd op het gebied van cultuureducatie in het primair onderwijs én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen.

 

De regeling geeft de inhoudelijke doelstellingen van Cultuureducatie met Kwaliteit weer, de financiële afspraken zijn nog niet in de regeling opgenomen. Alle provincies en gemeenten hebben tot de zomer de tijd om de intentieverklaring met OCW op te stellen en te ondertekenen. 

 

Vervolgens zullen uiterlijk in september 2016 de definitieve bedragen gepubliceerd worden, deze bedragen zijn leidend voor de aanvraag die bij het fonds kan worden ingediend.

Gepubliceerd op 11 mei 2016