inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Eerste pilots volginstrument De Cultuur Loper van start

Kunstbalie werkt sinds vorig jaar aan de realisatie van het vierde CmK-doel: het volgen van de culturele ontwikkeling van de leerling. In co-creatie wordt het volginstrument Cultureel Zelfportret ontwikkeld. In maart start op drie scholen in Brabant een pilot om het Cultureel Zelfportret voor leerlingen verder vorm te geven.


Kunstbalie werkt voor het Cultureel Zelfportret samen met Kunstkade, de instelling voor cultuureducatie in Leeuwarden. Kunstkade ontwikkelde een digitaal portfolio dat in basis goed aansluit bij De Cultuur Loper. Met de resultaten van de pilots en de inhoudelijke doorontwikkeling door Kunstbalie wordt dit portfolio getransformeerd tot het uiteindelijke Cultureel Zelfportret.

De uitgangspunten van het Cultureel Zelfportret zijn de leervraag van de leerling en de activiteiten die de school heeft benoemd binnen De Cultuur Loper. Beide zijn gekoppeld aan de competenties cultuureducatie. Een onderdeel van het Cultureel Zelfportret is het voeren van reflectiegesprekken die een belangrijke rol spelen bij het zicht krijgen op de culturele ontwikkeling van de leerling. De leerkrachten èn de leerlingen leren de portfoliofunctie in te zetten om de individuele culturele groei te volgen en op waarde te schatten. In het Cultureel Zelfportret is ruimte voor reflectiegesprekken tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling.

Het Cultureel Zelfportret moet in principe ruimte bieden aan een divers palet van onderwijstypen. In de pilot wordt bijvoorbeeld gestart met een school waarin een kleuterklas met een ‘klassenportret’ begint in plaats van direct met een zelfportret voor alle individuele leerlingen.

De eerste echte De Cultuur Loper-versie van het Cultureel Zelfportret is gepland voor najaar 2016. Hebt u interesse om in het nieuwe schooljaar een begin te maken, neem dan contact op met Renske van Dillen: renske.van.dillen@kunstbalie.nl

 

Lees hier meer over het Cultureel Zelfportret.

Gepubliceerd op 16 maart 2016