inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Peiling belangstelling CmK 2017-2020

Kunstbalie peilt in Brabant de belangstelling voor deelname aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Eind december is het provinciale expertisecentrum gestart met de voorbereidingen voor de aanvraag van de regeling die met 4 jaar verlengd gaat worden. In de periode 2013-2016 hebben scholen in 27 Brabantse gemeenten met succes gewerkt aan De Cultuur Loper, het instrument dat is ontwikkeld voor uitvoering van CmK.

In de nieuwe periode 2017-2020 willen Kunstbalie, Erfgoed Brabant en de provincie de doorontwikkeling van De Cultuur Loper verder vorm geven. De andere gedeelde ambities zijn het traject in de al deelnemende gemeenten te verdiepen en ook de nog 34 niet-deelnemende gemeenten te committeren aan De Cultuur Loper.

 

Op dit moment peilt Kunstbalie bij alle Brabantse gemeenten, behalve de B5, de interesse voor deelname aan de regeling. De uitgangspunten van de nieuwe regeling liggen al vast, in april publiceert het Fonds voor Cultuureducatie de gehele regeling. Tijdens een aantal expertbijeenkomsten bespreken Kunstbalie en Erfgoed Brabant met diverse betrokkenen gezamenlijk de mogelijke inhoud van de provinciale subsidieaanvraag. Tijdens een aantal brede informatiebijeenkomsten krijgen alle betrokkenen uitleg over de doorontwikkeling van De Cultuur Loper.

 

Door de peiling onder de Brabantse gemeenten kan Kunstbalie een eerste inschatting maken van de belangstelling voor voortzetting van, dan wel aanhaken bij de regeling. De peiling levert daarmee input voor de op te stellen kaders waarbinnen de regeling in Brabant kan worden uitgezet.