inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Deadline gemeentelijke verantwoording nadert

Gemeenten die deelnemen aan De Cultuur Loper zijn momenteel bezig met de verantwoording van de uitgaven voor Cultuureducatie met Kwaliteit in 2015.


De 27 gemeentelijke verantwoordingen èn de begrotingen voor 2016 dienen uiterlijk 15 maart te zijn ingevoerd. Kunstbalie moet, als penvoerder van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant, uiterlijk 1 juni de complete provinciale verantwoording aanleveren bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De stukken van de deelnemende gemeenten maken hier onderdeel van uit. Met vragen over de verantwoording kunnen gemeenten contact opnemen met Jos Grootzwagers, administratief medewerker of Ad van Drunen, projectleider.
 

Gepubliceerd op 7 maart 2016