inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Traject De Cultuur Loper is klaar!

De laatste twee stappen van het DCL-traject zijn vormgegeven en live gegaan op de website.


Met heel veel dank voor de inzet van talloze intermediairs, icc’ers, leerkrachten en coaches van Kunstbalie en Erfgoed Brabant presenteren we met gepaste trots de nieuwe stappen 7 en 8 van De Cultuur Loper. Hiermee zijn de laatste fases van het traject definitief vormgegeven. Deze onderdelen zijn net als de andere in co-creatie met het veld ontwikkeld. Ze vormen het antwoord op de vraag die scholen vaak stelden: ‘Hoe kunnen we als school en leerkracht onze cultuureducatieve activiteiten koppelen aan de gedragsindicatoren en de domeinen van De Cultuur Loper?’.


De nieuwe stap 7 stelt scholen in staat de competenties en bijbehorende gedragsindicatoren in een lijn te zetten. Hiermee kan een school aangeven in welke opbouw wordt gewerkt aan welke indicatoren. Ook kunnen leerkrachten op het niveau van hun groep(en) inzien aan welke competenties met gedragsindicatoren zij kunnen gaan werken. Deze informatie wordt in de achtste en laatste stap gebruikt om leerkrachten en icc’ers eenvoudig activiteiten te laten ontwikkelen waar de genoemde gedragsindicatoren een rol spelen. Een leerkracht van bijvoorbeeld groep 5 krijgt bij het opzetten van een opdracht alleen de keuze uit de indicatoren die voor zijn of haar groep relevant zijn. In een eenvoudig te volgen stappenplan helpen we de leerkracht stap voor stap een activiteit vorm te geven vanuit de indicatoren. Zodra een activiteit wordt toegevoegd, verschijnt deze in het totaaloverzicht van de school.


Uiteindelijk is het doel het activiteitenoverzicht als een levend document te gebruiken voor de cultuureducatieve activiteiten van scholen. Door activiteiten toe te voegen en te verwijderen, kunnen scholen altijd live inzien hoe het er voor staat met cultuureducatie op school. Het analyse-instrument helpt om te monitoren in hoeverre de ambitie van de school overeenkomt met de activiteiten. Hierdoor heeft de school zekerheid dat aan de juiste zaken wordt gewerkt. Het activiteitenoverzicht kan door de school worden gebruikt als overzicht en verantwoording van activiteiten in het cultuurbeleidsplan van de school.

Gepubliceerd op 28 januari 2016