inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Cultuureducatie op Brabantse scholen onderzocht

Eind vorig jaar zijn de resultaten van de vijfde provinciale monitor cultuureducatie Noord-Brabant gepresenteerd. 


De provincie Noord-Brabant voert al vele jaren actief beleid op het terrein van cultuureducatie. Dat dit beleid zijn vruchten afwerpt is als een rode draad door de gehele monitor zichtbaar. Zowel in de hoge respons, als ook in de inhoudelijke resultaten die op vele punten een voorsprong op landelijke ontwikkelingen laten zien.
In vergelijking met de landelijke monitor cultuureducatie is de respons op de Brabantse monitor erg hoog. Maar liefst 483 scholen voor primair onderwijs en 34 scholen voor voortgezet onderwijs vulden de uitgebreide vragenlijst van de KPC Groep in. Uit de antwoorden blijkt dat Brabantse scholen serieus aandacht besteden aan cultuureducatie. Zo heeft 96% van de Brabantse basisscholen een visie op cultuureducatie geformuleerd, 5% meer dan landelijk het geval is.

In opdracht van Kunstbalie heeft de KCP Groep ook onderzoek gedaan naar de verschillen tussen scholen die wel en niet deelnemen aan De Cultuur Loper. Uit de monitor blijkt een groot verschil tussen de deelnemende en de niet deelnemende scholen te zijn.

Eind februari, begin maart verschijnt een publicatie met de meest opvallende uitkomsten van deze vergelijking.