inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Pabo-studenten enthousiast over De Cultuur Loper

Twee studentes van Fontys Pabo Tilburg, Joanie van Spaandonck en Marlou Jacobs, hebben afgelopen periode (8 weken) stage gelopen bij Kunstbalie. Zij volgen de minor Cultuureducatie en hebben geholpen om het proces dat basisscholen doorlopen met De Cultuur Loper inzichtelijk te maken.


Joanie en Marlou aan het woord:
De stageplek is ons erg goed bevallen. Er heerst een vriendelijke en open sfeer, waarin betrokken met elkaar wordt omgegaan. Daarnaast sloot de opdracht goed aan bij onze manier van werken. We mochten voor een groot deel zelf invulling geven aan de opdracht, waardoor er ruimte was voor ons eigen creatieve proces.

De opdracht was: inzicht krijgen in het proces dat een school doorloopt met De Cultuur Loper, en nadenken over hoe dit vast te leggen is, zodat de school dit kan delen met bijvoorbeeld ouders. Dit hebben we aangepakt door van zes scholen alle beschikbare gegevens op een rijtje te zetten en deze gegevens zo kernachtig weer te geven. Uiteindelijk is hier een format uitgekomen waarin we de stappen van De Cultuur Loper bewust weer los hebben gelaten. Zo is het proces van De Cultuur Loper inzichtelijk voor zowel kinderen, ouders, leerkrachten van andere scholen en andere externen.


Om te controleren of het format geschikt is voor de praktijk, zijn we naar basisschool Theresiaschool te Berlicum afgereisd. Aan hen hebben we het format voorgelegd. Zij hebben ons feedback gegeven waardoor we het format hebben kunnen optimaliseren. Kunstbalie heeft inmiddels toegezegd onze resultaten mee te nemen in de doorontwikkeling van De Cultuur Loper.


Naast de opdracht die we binnen Kunstbalie hebben gekregen, hebben we ook een opdracht op de Pabo uitgevoerd met betrekking tot De Cultuur Loper. De Cultuur Loper was voor veel studenten een vrij onbekend begrip. Aan ons de taak om dit inzichtelijk te maken aan de hand van een presentatie. Als interactieve opdracht hebben we onze medestudenten een meerjarenvisie laten ontwikkelen met de tool op de website van De Cultuur Loper. Onze medestudenten merkten op dat de meerjarenvisie-tool heel geschikt was om als ICC-er een heldere visie te formuleren. Ze gingen enthousiast aan de slag en lieten daarna hun visies overzichtelijk zien aan de hand van het online instrument. De Cultuur Loper werd enthousiast ontvangen! Het wordt door veel medestudenten als een handige manier gezien om aandacht te besteden aan cultuureducatie omdat je als school veel vrijheid hebt en cultuureducatie op compleet eigen wijze vorm kan geven.


Bedankt voor de leerzame en leuke stage!
 

Gepubliceerd op 3 juli 2015