inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Ontwikkeling digitaal portfolio De Cultuur Loper

Kunstbalie werkt aan een digitaal ontwikkelingsportfolio dat aansluit bij De Cultuur Loper. Dit is een uitwerking van het vierde doel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, waarin het volgen van de culturele ontwikkeling van de leerling centraal staat. Voor Kunstbalie zijn de competenties cultuureducatie en daaraan gekoppelde gedragsindicatoren leidend. 

 

In het digitaal ontwikkelingsportfolio kunnen leerlingen hun cultureel zelfportret opbouwen. De input voor het portfolio komt vanuit de leerkracht en vanuit de leerling zelf. De groei van de leerling, gekoppeld aan de competenties cultuureducatie voor kunst en erfgoed, staat centraal in het portfolio. Met het digitale portfolio maken leerkracht en leerling samen inzichtelijk welke activiteiten zijn ondernomen in het kader van De Cultuur Loper en reflecteren zij op het leerproces van de leerling. Door de competenties cultuureducatie als anker te gebruiken, leren leerlingen hun eigen culturele ontwikkeling steeds beter vormgeven.  

 

Ontwikkelingen
Om het portfolio te kunnen ontwikkelen, is Kunstbalie regelmatig in gesprek met andere landelijke ontwikkelaars die zich bezig houden met een dergelijk systeem. Ook in Brabant zijn al initiatieven gestart, zoals op basisschool De Wijde Wereld in Uden. Daar begeleidt Juliette Walma van de Molen een traject naar een inhoudelijk portfolio. Dit traject is een ondersteuning voor Kunstbalie in de inhoudelijke ontwikkeling van het digitaal ontwikkelingsportfolio.

 

Toekomstplanning

Na de zomervakantie wil Kunstbalie starten met een pilot voor dit portfolio. De opzet is om begin 2016 het digitale ontwikkelingsportfolio zo te bouwen dat het aansluit bij De Cultuur Loper.

 

Ben je geïnteresseerd in de pilot? Neem dan contact op met Renske van Dillen via renske.van.dillen@kunstbalie.nl of T 013 464 82 67

Gepubliceerd op 6 juli 2015