inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Verantwoording De Cultuur Loper 2014

Kunstbalie heeft de verantwoording voor De Cultuur Loper 2014 op 1 juni bij het Fonds voor Cultuurparticipatie ingediend. Alle 27 gemeenten die deelnamen aan De Cultuur Loper in 2014 en Erfgoed Brabant hebben hun verantwoording voor 1 april 2015 aangereikt en waren daarmee keurig op tijd. In de totaalverantwoording die Kunstbalie in de periode daarna heeft opgesteld is het traject van De Cultuur Loper uitvoerig toegelicht op het gebied van financiën, het bereik, de vier doelen van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de inhoudelijke voortuitgang die tijdens dat jaar is geboekt.

 

De Cultuur Loper is onderdeel van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en in de verantwoording van Kunstbalie worden alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot de voortgang van CmK toegelicht.

 

De Cultuur Loper in cijfers

In 2013 startte het traject De Cultuur Loper met 90 scholen in het primair onderwijs en in 2014 waren dit 143 scholen (inclusief 4 VO scholen). Vorig jaar bereikte De Cultuur Loper 31.501 leerlingen en investeerden de betrokken scholen zelf ruim 800.000 euro in cultuur op hun school. Dat blijkt uit de verantwoording van 2014.
 

Ontwikkelingen

Bij een groot aantal voorloperscholen is er een verschuiving zichtbaar met betrekking tot de verdieping van het curriculum cultuureducatie. Hierbij is het accent van ‘denken in concrete activiteiten’ verlegd naar het denken vanuit ‘welke ontwikkelingen willen we stimuleren bij de leerlingen en bij onszelf’. Ook de betrokkenheid van directeuren bij de inhoud van het cultuurprogramma is versterkt.

 

Op www.cultuurparticipatie.nl is per deelnemer te zien wat men besteedt aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. 

Gepubliceerd op 24 juni 2015