inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Start Impuls Muziekonderwijs

Subsidieregeling in najaar 2015 gepubliceerd.


Vijftien basisscholen, waaronder BS Berg en Beek uit het Brabantse St. Anthonis, gaan als vroege starter aan de slag met het versterken van het muziekonderwijs op hun school. Met het bekendmaken van de namen van deze 15 scholen gaf Minister Bussemaker op 21 mei j.l. de aftrap van de Impuls Muziekonderwijs. 

Subsidiemogelijkheden:
De subsidieregeling Impuls muziekonderwijs wordt in het najaar van 2015 gepubliceerd. Vanaf dan kunnen scholen die hun muziekles een stevige impuls willen geven een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Bedoeling is dat scholen hiermee de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan vergroten, structureel muziekles gaan verzorgen onder schooltijd en verbindingen aangaan tussen binnenschoolse en buitenschoolse voorzieningen waarbij wordt samengewerkt met lokale en regionale culturele instellingen.

Ga naar de website van LKCA voor meer informatie.

Gepubliceerd op 29 mei 2015