inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Teambijeenkomsten Fioretti College

Hoe nemen we de rest van de school mee in de ontwikkelingen rondom cultuureducatie?

In de teambijeenkomsten, onder leiding van de intermediair en de cultuurcoördinator, hebben we de uitkomsten van het ambitiegesprek gedeeld met het team. Voor de zomer komen we nog een keer bij elkaar met de kerngroep, om in de loop van volgend schooljaar tot een plan van aanpak voor de langere termijn te komen. Uiteindelijk willen we een doorgaande leerlijn en samenhangend activiteiten programma creëren.

Gepubliceerd op 1 maart 2014