inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Verkenning ambities Varendonck College

Op basis van de uitkomsten van het assessment wordt cultuureducatie op school gepositioneerd.

Met een denkbeeldige leerling van de school als voorbeeld, worden de ambities verkend. De goede punten van het huidige programma worden benoemd en de concrete kansen benoemd.

Na dit gesprek volgt de teambijeenkomst op de school, onder leiding van de intermediair en de cultuurcoördinator. Hierin worden de uitkomsten van het gesprek gedeeld met het team. In de loop van het schooljaar wordt het plan van aanpak voor de langere termijn uitgewerkt.

Gepubliceerd op 21 november 2013