inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Training Gesprekstechnieken groot succes

De vervolgtraining Gesprekstechnieken trekt dit jaar bijna twee keer zo veel deelnemers als vorig jaar. Margreet Rierink van de Coaching Academy International traint in de periode van februari tot en met mei maar liefst 56 intermediairs, onderwijscoördinatoren van kunstencentra en coaches.


In het voorgaande jaar kwamen 32 intermediairs, coaches en onderwijscoördinatoren samen in drie regio’s in Brabant om de training Gesprekstechnieken te volgen. Uit onderzoek bleek dat er na het succes van deze De Cultuur Loper-training behoefte was aan een vervolgtraining. 


Na de eerste bijeenkomst is geconstateerd dat de deelnemers van vorig jaar een succesvolle ontwikkeling hadden doorgemaakt op het gebied van gespreksvaardigheden. Daarom is besloten de vijf groepen van dit jaar op te delen in instromers die voor het eerst aan de training meedoen en deelnemers die vorig jaar al zijn begonnen.


In de trainingen richt Rierink zich onder meer op de coachende houding als vaardigheid bij het voeren van ambitiegesprekken en actieplangesprekken. Deze training ondersteunt de ambities binnen De Cultuur Loper om een eenduidige taal te ontwikkelen.


Download het gespreksinstrument voor cultuuraanbieders:

Gepubliceerd op 7 april 2015