inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Kunstvakmethodes en competenties

Kunstbalie is een samenwerking gestart met LKCA en SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, om inzichtelijk te krijgen welke competenties cultuureducatie bij welke kunstvakmethodes een rol spelen.


Op landelijk niveau gaat Kunstbalie samenwerken met het LKCA en SLO om in kaart te brengen met welke kunstvakmethodes aan welke competenties kan worden gewerkt. De Cultuur Loper werkt met de drie competenties onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen.


Vorig jaar signaleerde Kunstbalie dat in de huidige kunstvakmethodes de connectie met de competenties nog ontbreekt. Hierna hebben Kunstbalie, LKCA, en SLO besloten hier samen aan te gaan werken. LKCA analyseert de kunstvakmethodes en voegde na gesprekken met Kunstbalie het aandachtspunt competenties toe. Ook SLO, gericht op de ontwikkeling van de vakmethoden, ziet het belang van aansluiting op de culturele competenties.


Het doel van de co-creatie door de drie instellingen is het inzichtelijk maken op welke manieren de competenties binnen een bepaalde methode een bijdrage leveren aan de leerontwikkeling van leerlingen. In mei volgt het vervolggesprek tussen de instellingen.
 

Gepubliceerd op 6 april 2015