inlog is alleen mogelijk via desktopversie

PO-peiling kunstzinnige orientatie

In maart organiseerde LKCA in samenwerking met het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, Sardes en SLO, een bijeenkomst over een uit te voeren peiling kunstzinnige oriëntatie in het PO door de Onderwijsinspectie.


De toetsing is gericht op een beeld te krijgen van wat leerlingen van groep 8 kunnen en kennen op het gebied van kunstzinnige oriëntatie. Aan de schooldirecteuren, icc’ers , vakdocenten en medewekers van culturele instellingen werd de vraag gesteld: 

Waar moeten de inspecteurs volgens u naar kijken, waar moeten zij op letten en waar moeten zij naar vragen om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het leergebied kunstzinnige oriëntatie binnen de school?

Kunstbalie was daarbij. Wat was onze indruk? Vrijwel alle genodigden plaatsten het ‘betekenis kunnen geven’ bovenaan de lijst van belangrijke competenties. Als het aan de input van deze middag ligt, zal de toetsing zich niet richten op het product en op de vakspecifieke vaardigheden, maar op generieke competenties en het creatieve proces.


   

Werk van leerlingen Bs. Het Kompas, Bergen op Zoom

Gepubliceerd op 25 maart 2015