inlog is alleen mogelijk via desktopversie

10,90 cultuureducatie wordt 11,27

Extra budget voor cultuureducatie van €10,90 per leerling in de Prestatiebox Primair Onderwijs geïndexeerd en vastgesteld op €11,27 per leerling met ingang van het schooljaar 2014-2015. 


Zo is op te maken uit Staatscourant nr. 9217 van 2 april 2014: artikel 47, pag. 16. Vele betrokkenen drongen al langer aan op indexering van het beschikbare budget.

Het bedrag van €10,90 per leerling was voorheen bekend van de Regeling Versterking Cultuureducatie. Vanaf het schooljaar 2012-2013 werd het bedrag opgenomen in de Regeling Prestatiebox Primair Onderwijs, die óók geldt voor het VSO, het Voortgezet Speciaal Onderwijs. De regeling heeft een looptijd van 2012 – 2016. Minister Bussemaker heeft de intentie deze te verlengen t/m 2020, maar een definitieve beslissing hierover moet nog worden genomen.