inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Veel draagvlak voor De Cultuur Loper

In 2014 is door KPC Groep in opdracht van Kunstbalie een eerste onderzoek naar de effecten van De Cultuur Loper uitgevoerd. 


Hieruit blijkt dat scholen, intermediairs en gemeenten gemotiveerd zijn voor, betrokken zijn bij en actief bezig met De Cultuur Loper. Het project ligt op koers: de grote lijnen en werkwijze worden omarmd en gebruikt. Ze geven de scholen en andere betrokkenen houvast en structuur. Daarnaast wordt de scholing door alle respondenten hoog gewaardeerd.


Uiteraard zijn er punten voor verbetering, aanscherping en verfijning.


Enkele mogelijke acties:

  • de scholen (nog) meer faciliteren om focus aan te brengen in het formuleren en uitwerken van hun doelen voor cultuureducatie;
  • het draagvlak van schoolbesturen om deel te nemen aan De Cultuur Loper wordt redelijk groot geschat. Dit betekent niet automatisch dat hun betrokkenheid ook groot is; dit zou kunnen worden onderzocht;
  • omdat de drie domeinen en de competenties cultuureducatie deel uitmaken van de gemeenschappelijke taal binnen De Cultuur Loper, kunnen deze begrippen nog explicieter aan de orde komen;
  • De betekenis van De Cultuur Loper kan voor de scholen nog meer zichtbaar worden gemaakt.


Enkele voorwaarden voor succes:

  • scholing voor team/teamleden;
  • draagvlak bij zowel directie als team;
  • cultuureducatie moet integraal deel uitmaken van het curriculum van de school;
  • doorgang na 2016.

Download de evaluatiefolder:

Gepubliceerd op 9 februari 2015