inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Financiering cultuureducatie en professionalisering PO

Er is vaak onduidelijkheid over de beschikbare middelen voor cultuureducatie en professionalisering in cultuureducatie op basisscholen. Het LKCA maakte een mooi overzicht over de financiën en de PO-raad zet in een filmpje uiteen hoe professionaliseringgelden precies kunnen worden besteed.

(Update16 november 2020)
Nieuwe regeling: Schoolkracht
In de tweede helft van november 2020 wordt de nieuwe regeling Schoolkracht opengesteld, waarmee scholen in po, vo en so budget (maximaal 30.000 euro) kunnen aanvragen voor een plan voor schoolontwikkeling. Deze regeling is ook in te zetten om ontwikkelingen binnen cultuuronderwijs te verduurzamen.
https://avs.nl/actueel/nieuws/aankondiging-regeling-schoolkracht-subsidie-voor-schoolontwikkeling/

----------------------

Het LKCA zet op hun website de zaken helder uiteen, met de volgende tip voor cultuurcoördinatoren:

"Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting."

https://www.lkca.nl/geldzaken/lumpsum-en-prestatiebox/

Verder is er jaarlijks gemiddeld 500 euro per fte beschikbaar voor deskundigheidsbevordering voor individuele leraren. 

Dit individuele scholingsbudget mag collectief ingezet worden, maar dan moet de school daar wel expliciete afspraken over maken met het team. Een leraar mag hier, vanuit een persoonlijke ontwikkelwens, namelijk altijd een andere keuze in maken.
Het is voor cultuurcoördinatoren wel mogelijk om leraren te wijzen op de mogelijkheid deze budgetten in te zetten voor een (deels) gezamenlijke of individuele professionalisering op het gebied van cultuuronderwijs.

Ook krijgt elke leraar 2 uur per week voor individuele professionalisering. Verdere mogelijkheden m.b.t. professionalisering in het basisonderwijs vind je in dit filmpje van de PO-raad. Alle hier genoemde professonalisering kan dus ook gaan over cultuuronderwijs.

https://www.youtube.com/watch?v=3Qvd0-0OhfM&feature=youtu.be

 

 

Gepubliceerd op 5 november 2020