inlog is alleen mogelijk via desktopversie

De nieuwe regeling CmK 2021 - 2024

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekendgemaakt aan penvoerders. Wat houdt deze nieuwe regeling in? Welke accenten zijn er? Klik hier voor de samenvatting op hoofdlijnen en meer informatie over online spreekuren.

Aan Kunstloc Brabant en de partnerorganisaties van BrabantStad (grote steden) de taak om een gezamenlijke aanvraag te schrijven. In het kader van de regionale samenwerking op het gebied van cultuureducatie in de nieuwe beleidsperiode. Onlangs hebben bestuurders van BrabantStad zich positief uitgesproken over de koers richting één gezamenlijke aanvraag voor deze landelijke regeling. Op 1 november 2020 moet de aanvraag ingediend worden bij het fonds. De definitieve publicatie van de regeling volgt eind mei in de Staatscourant.

Gepubliceerd op 5 juni 2020