inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Trainingsmiddag Het Cultureel Zelfportret

Als ik later naar mijn cultureel zelfportret kijk, dan zie ik of ik groot geworden ben.’  (Maud, groep 3) 

Hoe krijgt Het Cultureel Zelfportret net als Maud betekenis voor jou persoonlijk en voor jouw rol als intermediair, zodat je de mogelijkheden van Het Cultureel Zelfportret kunt verbinden met de ambities en de ontwikkelwensen van scholen?

Tijdens de training werk je met je eigen cultureel zelfportret om vanuit praktische ervaringen het instrument en de waarde ervan binnen De Cultuur Loper te (her)ontdekken en te benoemen. We gebruiken daarnaast praktijkvoorbeelden vanuit lopende DCL trajecten om deze waarde in beeld te brengen. We bespreken Het Cultureel Zelfportret vanuit het geheel van De Cultuur Loper en specifiek vanuit de laatste stappen waarin een school aan hun gewenste betekenisvolle cultuureducatie gaat werken. Wat de leerling maakt en meemaakt, welke betekenis deze leerling benoemt en hoe dit proces van betekenis vorm gaat geven aan de ambities van de school, dat staat centraal in ons gesprek. Het Cultureel Zelfportret is een instrument om die laatste stappen vanuit de gedachte van De Cultuur Loper inhoud te gaan geven samen met de leraren en leerlingen, in een taal die hoort bij de woorden van Maud.

De training wordt verzorgd door Jillis Verbeek en bijgestaan door Kunstloc adviseurs Marlijn en Ingrid.

Wanneer:        Maandag 3 februari 2020

Tijd:                 12.30-16.00 (inloop met soep en brood 12.30, start 13.00)

Waar:               Kunstloc Brabant, LocHal, Tilburg

Inschrijven:      gratis, via deze link (inschrijven tot en met 28 januari, graag aangeven of je mee luncht)

Meer info:        marlijn.gelsing@kunstlocbrabant.nl

Gepubliceerd op 6 januari 2020